piątek, 20 listopada 2015

MOJA DOMOWA BIBLIOTECZKA - CZ.V
KILKA LINKÓW DO KSIĄŻEK, O KTÓRYCH MÓWIĘ W FILMIKU:

* "MAFIA NIE DAJE CZASU" - KLIK 
* "OKULRANIK" - KLIK 
* "POZA SEZONEM" - KLIK 
* "NIE TACY ONI STRASZNI" - KLIK 
* "MIŁOSZ W KRAKOWIE" - KLIK 
* "ZACHWYT I ROZPACZ. WSPOMNIENIA O WISŁAWIE SZYMBORSKIEJ" -  KLIK 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Polityka prywatności

Korzystanie ze strony "Esa Czyta" jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z art. 13 o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie każda osoba ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia w razie potrzeby. Udział w konkursach organizowanych przez stronę Esa Czyta wiąże się jednoznaczne z dobrowolnym podaniem danych osobowych i oświadczeniem, że są one podane zgodnie z prawdą. Dane podane w konkursie są przetwarzane wyłącznie w celach konkursowych tzn. publiczne ogłoszenie zwycięzcy konkursu oraz późniejszego przesłania nagrody konkursowej. Oświadczenie: Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej oraz informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych strony "Esa Czyta" oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawa ich poprawiania.