KOREKTA I REDAKCJA TEKSTÓW

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej korekty i/lub redakcji Twojego tekstu, w takim razie trafiłeś w dziesiątkę!

KIM JESTEM?

*magistrem filologii polskiej (UJ) - spec. nauczycielska
*absolwentką studiów podyplomowych z zakresu redakcji tekstu (UJ)
*magistrem filologii polskiej (UP) - spec. logopedia
*magistrem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (UP) - spec. nauczycielska kwalifikacyjna *dziennikarką jednego z magazynów polonijnych
*osobą, która wkrótce zginie pod ogromnymi stosami książek

CO OFERUJĘ?

*dokładną korektę:
       *prac dyplomowych
       *prac zaliczeniowych
       *artykułów
*dokładną korektę i/lub redakcję:
      *tekstów reklamowych
      *opowiadań
      *powieści
*korektę bibliografii
*formatowanie tekstu według wytycznych

 JAK BARDZO CENIĘ SWOJĄ PRACĘ? 

Wszystko zależy od charakteru tekstu, jego długości oraz zakresu moich działań, który ustalamy wspólnie. Zachęcam do kontaktu. Może uda się nam dogadać.

Mój adres e-mail: esaczyta@interia.pl

CO GWARANTUJĘ? 

*dokładność
*terminowość
*zadowolenie z mojej pracy

 !!! NIE PISZĘ PRAC NA ZLECENIE !!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Polityka prywatności

Korzystanie ze strony "Esa Czyta" jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z art. 13 o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie każda osoba ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia w razie potrzeby. Udział w konkursach organizowanych przez stronę Esa Czyta wiąże się jednoznaczne z dobrowolnym podaniem danych osobowych i oświadczeniem, że są one podane zgodnie z prawdą. Dane podane w konkursie są przetwarzane wyłącznie w celach konkursowych tzn. publiczne ogłoszenie zwycięzcy konkursu oraz późniejszego przesłania nagrody konkursowej. Oświadczenie: Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej oraz informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych strony "Esa Czyta" oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawa ich poprawiania.